Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA
ul. Święty Marcin 80/82
61-809 POZNAŃ
(przy Centrum Sztuki Dziecka)
tel. + 48 602 32 32 01
mail: insea@op.pl

KRS 0000149896

Konto bankowe
66 2030 0045 1110 0000 0200 9630