Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA

ul. Polanki 124d
80-308 GDAŃSK
tel. + 48 602 32 32 01
mail: insea@op.pl

KRS 0000149896

Konto bankowe
66 2030 0045 1110 0000 0200 9630