International Society for Education through Art – Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę zwane InSEA jest międzynarodową, pozarządową organizacją wychowania przez sztukę afiliowaną przez UNESCO – (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), stworzoną przez Sir Herbert Read’a w roku 1951. Data powstania Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę to rok 1989. Jego szeregi zasilają ludzie nauki, kultury, sztuki i edukacji.

Patronat - wniosek

h

patronat - regulamin

patronat - sprawozdanie

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA

ul. Polanki 124d
80-308 GDAŃSK
tel. + 48 602 32 32 01

KRS 0000149896

Konto bankowe
66 2030 0045 1110 0000 0200 9630