International Society for Education through Art – Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę zwane InSEA jest międzynarodową, pozarządową organizacją wychowania przez sztukę afiliowaną przez UNESCO – (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), stworzoną przez Sir Herbert Read’a w roku 1951. Data powstania Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę to rok 1989. Jego szeregi zasilają ludzie nauki, kultury, sztuki i edukacji.

Przedsięwzięcia objęte patronatem PK InSEA w 2022

VII Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury 2022, WSE UAM / WMiI UAM, Poznań
Kurator: Kamil Wnuk