PRACOWNIE POD PATRONATEM PK INSEA

Całoroczna działalność Pracowni i Galerii „Ściana” przy Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek oraz Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Kuratora: Ewa Kokot

Całoroczna działalność Pracowni Plastycznej: Szkółka Plastyczna i Galeria „ZA DRZWIAMI
Kuratorka: Ewa Kowalczyk – Gliwice

Całoroczna działalność Pracowni plastycznej „CREATIO” pod patronatem PK InSEA w MDK Rybnik
Kuratorka: Aldona Kaczmarczyk – Kołucka

Całoroczna działalność Pracowni plastycznej „WALOR” pod patronatem PK InSEA w MDK Rybnik
Kuratorka: Ewa Tomas-Modlich

Całoroczna działalność Pracowni Edukacji Twórczej w Bukowicy k/Nowego Miasteczka
Kuratorka: Krystyna Betiuk

Całoroczna działalność Pracownia Studencka przy Laboratorium Działań Artystycznych Akademii Sztuk Pięknych Łodzi
Kuratorka: Beata Marcinkowska

Całoroczna działalność Pracowni „STUDIO MARTA” i Galerii SMS Salon Młodej Sztuki – Gliwice
Kuratorka: Marta Zajączyńska Kowalska

Pracownia Plastyczna Szkoły Podstawowej nr 83 ŁEJERY im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu
Kuratora: Grażyna Daniel

Pracownia Działań Twórczych CKZiU w Jaworznie,
Kuratorka: Sylwia Nowak

Galeria SZTUKI DZIECKA 99 w Bydgoszczy
Kuratorka: Jolanta Kotlarek

Pracownia Projektów i Działań Twórczych w Katedrze Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz Poznaniu
Kuratorka: dr Magdalena Parnasow-Kujawa

Pracownia Działań Fotograficznych i Komunikacji Intermedialnej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
Kurator: Kamil Wnuk

Całoroczna działalność Laboratorium Działań Artystycznych Niepubliczny Żłobek MUZYKOLANDIA w Knurowie
Kuratorka: Agnieszka Olszańska

 

 

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA
ul. Polanki 124d
80-308 GDAŃSK

tel. + 48 602 32 32 01

 

KRS 0000149896

Konto bankowe
66 2030 0045 1110 0000 0200 9630